Studieplek geeft leerlingen de mogelijkheid om onder toezicht in een rustige omgeving, zelfstandig huiswerk te maken.

Studieplek Doorn Driebergen

Voor wie:
Studieplek is bedoeld voor leerlingen van Het Studiehuys die succesvol de huiswerkbegeleiding hebben afgerond, maar die moeite hebben om zelfstandig thuis zonder toezicht te werken of die moeite hebben door te werken bij inhoudelijke vragen over het huiswerk. Bij Het Studiehuys zorgt de studiecoach voor een rustige omgeving waar geen afleiding is. Daarnaast kan de leerling vragen stellen die ervoor zorgen dat het huiswerk afgerond kan worden. De leerling heeft hierdoor een stok achter de deur op de momenten dat thuis de social media, computer of tv een mooie afleiding van een moeilijke opdracht lijken. Studieplek is voor leerlingen van brugklas tot en met examenkandidaten die bij ons in de huiswerkbegeleiding hebben ‘leren leren’ en klaar zijn om zelfstandig te werken, maar wel behoefte blijven hebben aan een steuntje in de rug. Examenleerlingen die eerder huiswerkbegeleiding hebben gevolgd en succesvol zelfstandig werken, maar voor de examens toch graag in een rustige omgeving buitenshuis willen studeren, kunnen ook gebruik maken van Studieplek. Voor de periode tussen de laatste lessen op school en de start van het Centraal Examen wordt bekeken of er een mogelijkheid is om de openingstijd van Studieplek aan te passen naar de ochtenduren.

Verschil met Huiswerkbegeleiding van Het Studiehuys:
Het werk van de leerlingen wordt bij een studieplek niet gecontroleerd of nagekeken op juistheid. Leerlingen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de inschatting in hoeverre leerwerk voldoende is. De studiecoach helpt leerlingen bij deze inschatting, maar heeft geen zeggenschap over het moment dat de leerling het werk voldoende geleerd acht. De studiecoach richt zich in de begeleiding op de vakinhoud in plaats van op “leren leren” of het begeleiden van leerproblemen.

Studieplek Doorn Driebergen

Wél de kwaliteit van Het Studiehuys:
Alle leerlingen die bij ons een studieplek hebben zijn reeds bekend bij ons. Leerlingen komen enkel in aanmerking voor een studieplek indien minimaal 3 maanden huiswerkbegeleiding is afgerond. Dit geeft het Studiehuys de verzekering dat leerlingen op de hoogte zijn van de standaard die het Studiehuys hanteert bij het maak- en leerwerk. Bovendien geeft het ouders de zekerheid dat studieplek voldoende effect heeft voor de leerling. Iedere leerling plant één keer per week samen met de studiecoach. Deze planning volgt de richtlijnen van Het Studiehuys. De leerling heeft de beschikking over inhoudelijke ondersteuning van de studiecoach, die een afgeronde HBO of Universitaire opleiding heeft binnen een specifiek vakgebied.

Werkwijze

  • Studieplek is beschikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 15.00-18.00.
  • Oud-leerlingen van Het Studiehuys kunnen gebruik maken van Studieplek
  • Aanwezigheid wordt gecontroleerd en bijgehouden.
  • Bij afwezigheid volgt één telefoontje naar de leerling en bij geen gehoor één telefoontje naar de ouder.
  • Onder toezicht van een studiecoach wordt rustig aan het huiswerk gewerkt.
  • Planning wordt 1 keer per week met de studiecoach gemaakt.
  • Inhoudelijke vragen worden beantwoord.
  • 1 keer per schoolperiode wordt de voortgang gerapporteerd.
  • Studieplek is beperkt beschikbaar

Meld je hier aan