Remedial Teaching voor het inlopen van achterstand

Ook leerlingen op de basisschool hebben soms om uiteenlopende redenen extra ondersteuning nodig. Achterstanden bij lezen, taal, spelling en rekenen kunnen door middel van remedial teaching worden ingelopen.

Remediërend leren

remedial teaching

Het remediërend leren dat wordt aangeboden door Het Studiehuys bestaat uit verschillenden onderdelen.

  • Een intake met ouders waarin de leerprestaties en leerproblemen van de leerling worden besproken en de hulpvraag in kaart wordt gebracht.
  • Een onderzoek naar de specifieke problemen die worden ervaren op taal- en/of rekengebied.
  • Het opstellen van een handelingsplan waarin een korte termijn doel wordt geformuleerd.
  • Het uitvoeren van het handelingsplan middels een wekelijks contactmoment.
  • Door middel van een 2e onderzoek bepalen of de leerling daadwerkelijk het doel heeft bereikt binnen de bepaalde termijn en wellicht nieuwe doelstellingen formuleren ten behoeve van voortzetting van de remedial teaching.
  • Een (tussen)evaluatie met ouders. Dit traject vindt plaats in een samenwerking tussen onze (ortho-) pedagogen en onze remedial teachers waarin ieders expertise wordt ingezet om tot een optimaal resultaat te komen.

Indien u op basis van deze omschrijving van onze Remedial Teaching een afspraak wilt maken met een van onze begeleiders in Doorn of Driebergen dan kunt u dit gemakkelijk doen via onderstaande button.

Meld je hier aan