Huiswerkbegeleiding Brugklas

Als leerlingen starten in het middelbaar onderwijs komen er veel nieuwe indrukken op hen af. In deze woelige periode waarin het leven er totaal anders uit gaat zien heeft de brugklasser behoefte aan duidelijkheid en sturing. Het Studiehuys biedt bruggers door middel van huiswerkbegeleiding een vaste basis voor het aanleren van studievaardigheden en ondersteuning van het begrip voor de werkwijze van de Middelbare School.

huiswerkbegeleiding doorn driebergen

Juist de brugklasleerling die aan het begin van het schooljaar start met huiswerkbegeleiding kan hier optimaal van profiteren. Studievaardigheden zijn nog niet foutief aangeleerd en ook plannen en vooruitkijken kunnen als vanzelf eigen gemaakt worden. De brugger is een onbeschreven blad op een nieuwe school en een vliegende start door middel van huiswerkbegeleiding biedt de beste vooruitzichten voor een succesvolle schoolcarrière.

Huiswerkbegeleiding Onderbouw

Na de brugklas lijkt duidelijk welke richting de leerling gaat volgen op de Middelbare School. De tweede en derde klas zijn bij uitstek de niveaus waar moet blijken of deze richting de juiste is. Bij onvoldoende resultaten is de kans groot dat een leerling afglijdt naar een lager niveau. Ontbrekende studievaardigheden of gebrek aan motivatie zijn vaak de oorzaak van slechte resultaten.

Huiswerkbegeleiding of bijles helpt leerlingen in het op peil brengen en houden van de resultaten die gewenst zijn. Daarnaast zullen de aangeleerde studievaardigheden gedurende de resterende schoolcarrière hun positieve invloed behouden.

Huiswerkbegeleiding Bovenbouw

In de bovenbouw wordt de scholier losgelaten door de docenten. Planners worden leidend en de leerling dient zelfstandig zijn werk in te delen. Het gebeurt regelmatig dat deze overgang in manier van aanbieden problemen oplevert.

Huiswerkbegeleiding of bijles kan de problemen die ontstaan helpen oplossen. Het plannen en zelfstandig werken staan dan ook centraal voor leerlingen uit de bovenbouw. Tegelijkertijd worden de overige studievaardigheden bekeken en waar nodig verbeterd zodat het studietempo aansluit op de vraag vanuit de school.

Aanvullend op bovenbouw begeleiding biedt Het Studiehuys “op-maat” 2e fase begeleiding: het Nieuwe Leren.

 • De laatste 4 weken tot en met de toetsweek “in-huis”begeleiding; 4 dagen per week
 • Voorafgaand aan de 4 weken “in-huisbegeleiding” elke week een studiecoachingsuur waarin samen met de leerling wordt gepland
 • Afname alleen mogelijk per periode
 • Start enkel mogelijk als het laatste rapport voldoende is om mee over te gaan
 • Zeer geschikt als “stok achter de deur” na een periode huiswerkbegeleiding

Afspraak maken

Examenbegeleiding

In het examenjaar komt er veel af op de leerling. Niet alleen worden grote prestaties verwacht, met een piek in mei, maar ook de vervolgkeuze wordt steeds realistischer. De combinatie van deze zaken zorgt voor een enorme druk.

Huiswerkbegeleiding of bijles zorgt ervoor dat de leerling kan omgaan met de druk. Het eigen maken van grote hoeveelheden stof en een planning die hierop aansluit voeren de boventoon in dit jaar. Daarnaast wordt de leerling gecoacht om dit spannende jaar tot een goed einde te brengen.

Afspraak maken

Studieplek

Studieplek geeft leerlingen de mogelijkheid om onder toezicht in een rustige omgeving, zelfstandig huiswerk te maken.

Voor wie:
Studieplek is bedoeld voor leerlingen van Het Studiehuys die succesvol de huiswerkbegeleiding hebben afgerond, maar die moeite hebben om zelfstandig thuis zonder toezicht te werken of die moeite hebben door te werken bij inhoudelijke vragen over het huiswerk. Bij Het Studiehuys zorgt de studiecoach voor een rustige omgeving waar geen afleiding is. Daarnaast kan de leerling vragen stellen die ervoor zorgen dat het huiswerk afgerond kan worden. De leerling heeft hierdoor een stok achter de deur op de momenten dat thuis de social media, computer of tv een mooie afleiding van een moeilijke opdracht lijken. Studieplek is voor leerlingen van brugklas tot en met examenkandidaten die bij ons in de huiswerkbegeleiding hebben ‘leren leren’ en klaar zijn om zelfstandig te werken, maar wel behoefte blijven hebben aan een steuntje in de rug. Examenleerlingen die eerder huiswerkbegeleiding hebben gevolgd en succesvol zelfstandig werken, maar voor de examens toch graag in een rustige omgeving buitenshuis willen studeren, kunnen ook gebruik maken van Studieplek. Voor de periode tussen de laatste lessen op school en de start van het Centraal Examen wordt bekeken of er een mogelijkheid is om de openingstijd van Studieplek aan te passen naar de ochtenduren.

Verschil met Huiswerkbegeleiding van Het Studiehuys:
Het werk van de leerlingen wordt bij een studieplek niet gecontroleerd of nagekeken op juistheid. Leerlingen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de inschatting in hoeverre leerwerk voldoende is. De studiecoach helpt leerlingen bij deze inschatting, maar heeft geen zeggenschap over het moment dat de leerling het werk voldoende geleerd acht. De studiecoach van studieplek heeft beperkte bagage als het gaat om specifieke studievaardigheden of kennis van uitdagingen op het cognitieve vlak en richt zich in de begeleiding op de vakinhoud in plaats van op “leren leren” of het begeleiden van leerproblemen.

Wél de kwaliteit van Het Studiehuys:
Alle leerlingen die bij ons een studieplek hebben zijn reeds bekend bij ons. Leerlingen komen enkel in aanmerking voor een studieplek indien minimaal 3 maanden huiswerkbegeleiding is afgerond. Dit geeft het Studiehuys de verzekering dat leerlingen op de hoogte zijn van de standaard die het Studiehuys hanteert bij het maak- en leerwerk. Bovendien geeft het ouders de zekerheid dat studieplek voldoende effect heeft voor de leerling. Iedere leerling plant één keer per week samen met de studiecoach. Deze planning volgt de richtlijnen van Het Studiehuys. De leerling heeft de beschikking over inhoudelijke ondersteuning van de studiecoach, die een afgeronde HBO of Universitaire opleiding heeft binnen een (bèta) vakgebied.

Werkwijze

 • Studieplek is beschikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 15.00-18.00.
 • Oud-leerlingen van Het Studiehuys kunnen gebruik maken van Studieplek
 • Aanwezigheid wordt gecontroleerd en bijgehouden.
 • Bij afwezigheid volgt één telefoontje naar de leerling en bij geen gehoor één telefoontje naar de ouder.
 • Onder toezicht van een studiecoach wordt rustig aan het huiswerk gewerkt.
 • Planning wordt 1 keer per week met de studiecoach gemaakt.
 • Inhoudelijke vragen worden beantwoord.
 • 1 keer per schoolperiode wordt de voortgang gerapporteerd.
 • Studieplek is beperkt beschikbaar

Afspraak maken

Studiecoaching

Leerlingen die ondersteuning nodig hebben in het structureren van het werk kunnen baat hebben bij individuele studiecoaching. Tijdens een wekelijkse sessie wordt de komende week doorgesproken. Daarnaast wordt aan de hand van verschillende vakken aandacht besteed aan studievaardigheden. Hiermee geven we de leerlingen inzicht in hoe ze beter en efficiënter kunnen leren.

Het is bedoeld voor:

 • Leerlingen die al huiswerkbegeleiding hebben gevolgd en de opgedane kennis onderhouden met deze uren.
 • Leerlingen met een specifiek leerprobleem die ondersteuning nodig hebben, maar die op school wel voldoende presteren.
 • Leerlingen die goed zelfstandig kunnen werken, maar gebrek aan structuur hebben.
 • Leerlingen op HBO en MBO die moeite hebben met het zelfstandig inplannen van het werk.

Afspraak maken