Tarieven schooljaar 2019 – 2020

Onderstaand kunt u de tarieven vinden van de verschillende producten welke wij bieden binnen Het Studiehuys.

Wanneer u zich aan het oriënteren bent op huiswerkbegeleiding voor uw kind zijn naar onze mening niet in eerste instantie deze tarieven van belang maar allereerst de opleiding en (werk)ervaring van het team van begeleiders binnen een huiswerkinstituut.

In tweede instantie zijn voor het komen tot een goede prijs- en kwaliteitsvergelijking zaken als hoogte kosten inschrijving, openingstijden (ook in schoolvakantie’s), minimale lengte begeleidingsperiode, opzegtermijnen en algemene voorwaarden van wezenlijk belang.

Bij Het Studiehuys zijn wij hierin uiterst transparant. Onze tarieven staan hieronder vermeld, onze inschrijvingskosten zijn eenmalig 50,- euro, zijn (gedeeltelijk) open in vakantie’s, wij hanteren geen minimale begeleidingsperiode, onze opzegtermijn is de wettelijke periode van een maand en onze algemene voorwaarden zijn kort en bondig.

ProductPrijs per
maand
Prijs per
uur
Prijs per
periode
Huiswerkbegeleiding 3 dagen per week390,-
Huiswerkbegeleiding 4 dagen per week440,-
Huiswerkbegeleiding 5 dagen per week490,-
Extra dag huiswerkbegeleiding35,-
Studiecoaching50,-
Citobegeleiding50,-
Remedial teaching50,-
Advisering bij Wet Passend Onderwijs90,-
Eenmalige kosten Inschrijving / Intake50,- 

Tarieven Studieplek

Onderstaande prijzen zijn per maand.

Prijs voor één dag per week70,-
Prijs voor twee dagen per week130,-
Prijs voor drie dagen per week190,-
Prijs voor vier dagen per week250,-

Bij Het Studiehuys hanteren we een opzegtermijn van 1 maand. (opzeggen voor de 1e van de maand)