Welkom bij Het Studiehuys

Het Studiehuys biedt onderwijsondersteunende diensten in de vorm van huiswerkbegeleiding voor leerlingen in de leeftijd van 10 tot ca. 20 jaar.

Daarnaast bieden wij studiecoaching en CITO Begeleiding aan deze doelgroep en kunnen ouders en leerlingen terecht voor advies en ondersteuning bij de Wet Passend Onderwijs.

Het Studiehuys is in 2011 ontstaan vanuit de vraag van ouders naar betrokken, persoonlijke, individuele en hoogwaardige studiebegeleiding. Oprichtster Caroline Swart-Wijffels heeft met haar ruime kennis en ervaring deze vorm van begeleiding beschikbaar gemaakt binnen de Utrechtse Heuvelrug met een studiecentrum in Doorn en Driebergen.Het Studiehuys werkt met een team van studiecoaches dat door opleiding, kennis en ervaring leerlingen ondersteunt in het vinden van een passende leerstijl en het behalen van hun persoonlijke doelen. Vanwege de achtergrond van onze studiecoaches kunt u erop rekenen dat ook leerlingen met een niet gemiddelde leerstijl vanwege dyslexie, ADHD, hoogbegaafdheid of een ASS-profiel hun plek bij ons kunnen vinden. Ook leerlingen met een zeer drukbezette agenda vanwege (top)sport zijn bij het Studiehuys aan het goede adres omdat juist deze leerlingen een strakke planning moeten leren hanteren om alles mogelijk te maken.

Het Studiehuys is ontstaan vanuit passie voor onderwijs en leerlingen. Deze passie kunt u dagelijks herkennen in de manier waarop onze studiecoaches hun leerlingen begeleiden. Wij zijn er trots op dat dit door ouders onderkend wordt in hun referenties.

Onze kennis van “leren leren” en de randvoorwaarden voor optimale kennisoverdracht en verwerking, heeft geleid tot een duidelijke visie op huiswerkbegeleiding. Huiswerkbegeleiding zorgt ervoor dat een leerling met zelfvertrouwen de uitdagingen op school aankan. Die uitdagingen zijn voor álle leerlingen groot en het is helemaal niet vanzelfsprekend dat leerlingen de vaardigheden hebben die daarvoor noodzakelijk zijn. Wij helpen heel graag om een situatie te creëren waarin leerlingen trots kunnen zijn op hun resultaten op school en tegelijkertijd voldoende ruimte ervaren voor buitenschoolse activiteiten, sport en sociale contacten.

Wij hopen elkaar te ontmoeten bij Het Studiehuys!

Meld je hier aan