Het Studiehuys biedt leerlingen en ouders de mogelijkheid om middels huiswerkbegeleiding de optimale situatie te creëren om tot goede schoolprestaties te komen. De pijlers waaraan de huiswerkbegeleiding van Het Studiehuys voldoet, zijn:

  • Échte individuele aandacht voor de situatie van een specifieke leerling. Iedere leerling bouwt een band op met de eigen studiecoach die verantwoordelijk is voor de volledige huiswerkbegeleiding. Deze begeleider heeft regelmatig contact met ouders en indien wenselijk ook met school. Daarbij is samenwerking het fundament voor vertrouwen.
  • Pedagogisch inzicht en kwaliteit van de studiecoaches waardoor niet alleen het korte termijn doel van het verbeteren van de schoolresultaten, maar ook het lange termijn doel van zelfredzaamheid en zelfstandigheid binnen het schoolsysteem wordt gewaarborgd.
  • Inhoud van de verschillende vakken wordt ondersteund door vakgerichte begeleiding door de eigen studiecoach, maar ook door andere studiecoaches en vakdocenten van Het Studiehuys. Alle medewerkers van Het Studiehuys hebben een afgeronde WO of HBO opleiding en zijn naast de specifieke vakkennis van deze studie in staat leerlingen op hun eigen niveau aan te spreken en te ondersteunen.
  • Continuïteit wordt gewaarborgd door de één-op-één begeleiding van de eigen studiecoach, maar ook door het digitale leerlingvolgsysteem waarin de schoolopdrachten worden gedocumenteerd.
  • Kleinschaligheid in de vorm van een beperking op het aantal leerlingen dat begeleid wordt per vestiging, waardoor de leerling ook daadwerkelijk wordt gezien met de uitdagingen en kwaliteiten die aanwezig zijn.
  • Flexibiliteit geeft Het Studiehuys de ruimte om daadwerkelijk aan te sluiten op de behoefte van leerling en ouders. De opzegtermijn van een maand zorgt ervoor dat leerlingen kunnen afbouwen op het moment dat dit aan de orde is, zonder dat dit wordt beïnvloed door een contractduur.
  • Veiligheid waarbij vertrouwen en aandacht centraal staan. Het leerlingvolgsysteem is hierbij een hulpmiddel. Daarnaast kunnen onze leerlingen gebruik maken van verschillende vestigingen waardoor de afstand naar huis klein wordt gehouden.
  • Het digitaal leerlingvolgsysteem zorgt ervoor dat de door Het Studiehuys geformuleerde pijlers optimaal kunnen worden uitgevoerd. Dit systeem zorgt ervoor dat altijd duidelijk is wanneer een leerling wordt verwacht, welke taken moeten worden uitgevoerd en met welke uitdagingen en specifieke kenmerken van de leerling rekening moet worden gehouden. Vorderingen en aandachtspunten worden hierin genoteerd.