Perspectief voor onze jeugd(II)

Perspectief voor de jeugd; must read Jelle Jolles: Leer je kind kennen.

De afgelopen tijd klonk de roep om meer duidelijkheid over de openstelling van de scholen.
Ondertussen is er duidelijkheid gekomen en de scholen zullen na de zomervakantie opengaan voor alle leerlingen. Het is ontzettend fijn dat voor onze jeugd tot 18 jaar de 1,5 meter regel is komen te vervallen!

De vraag blijft echter hoe onze samenleving de jeugd perspectief gaat geven. Natuurlijk speelt school een belangrijke rol voor dit perspectief, maar er is echt meer nodig. Als de coronaperiode iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat onze jeugd voor de grote
uitdaging staat hoe de toekomst vorm te geven in deze wereld waarin een pandemie, maar ook de klimaatcrisis onzekerheid brengt. Ouders hebben heel veel invloed op de manier waarop hun kinderen de wereld tegemoet treden.

Jelle Jolles geeft in zijn boek Leer je kind kennen antwoord op de vraag op welke manier je als ouder je kinderen perspectief kunt geven. Hij stelt in een interview in Trouw van 10 juni naar aanleiding van zijn boek dat “we anders moeten kijken naar jongeren en er meer aandacht moet komen voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Die is essentieel voor hun
leerproces. Veel scholen zijn vooral met cognitieve ontwikkeling bezig. Dat is ook belangrijk, maar in mijn boek draait het om executieve functies. De belangrijkste boodschap is dat cognitief leren alleen goed gaat als sociale en emotionele processen erbij betrokken worden.”

De mening van Jelle Jolles over het uitdagen van je kind sluit daar heel mooi op aan: Moeten we van jongeren wel een tien willen maken? Ze hebben nog een heel leven voor zich. “Wat betreft cognitief leren ben ik het helemaal met je eens dat dat niet hoeft, maar ik heb het over de ontwikkeling van jongeren als persóón. Optimale ontplooiing! Misschien is een
rapportcijfer niet de beste methode om mijn punt te maken, maar ik bedoel dat we het beste in kinderen naar boven moeten halen. Ze hoeven geen minister of CEO te worden. Het is wél belangrijk dat ze gaan doen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden, of dat nou games ontwikkelen is of wat dan ook. Maar ik zie te weinig optimale ontplooiing. Ik zie dat veel Nederlandse kinderen zich ontplooien voor een zeventje.”

Het ontwikkelen van executieve functies is enorm belangrijk om succesvol te zijn op school en in het leven! Het Studiehuys biedt sinds jaar en dag begeleiding aan scholieren die gericht is op de ontwikkeling van executieve functies. Wij zijn ervan overtuigd dat deze vorm van begeleiding leerlingen uitdaagt zich optimaal te ontplooien. Natuurlijk is het fijn om uitleg te krijgen als de uitleg op school niet goed verwerkt is, maar uiteindelijk leert een kind het
meeste door handvatten te verwerven die leiden tot succes op school.

Het Studiehuys helpt! U kunt altijd contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

https://www.trouw.nl/leven/tieners-lastig-helemaal-niet-zegt-neuropsycholoog-jelle- jolles~be3509b4/

en 

https://digitalekrant.trouw.nl/trouw/971/article/1155325/3/1/render/?token=8b06a2b9226d884bbffa6c6dbf53e9d9&fbclid=IwAR20xN3CBFKw34_y-Wd9Xe3NIE2-pV0gGpjsR0xyjELaoD7FvrTgYmZzFFY