Leerlingen die relatief lichtere ondersteuning nodig hebben bij maximaal 4 vakken kunnen baat hebben bij ons product 2 dagen x 4 vakken = genoeg. Tijdens 2 dagen per week worden maximaal 4 (hoofd)vakken behandeld samen met een studiebegeleider van Het Studiehuys .

Het is bedoeld voor:

  • Leerlingen die bij voorkeur)( al huiswerkbegeleiding hebben gevolgd en de opgedane kennis onderhouden met deze uren.
  • Leerlingen met leerproblemen op een beperkt aantal vakken en daarbij ondersteuning nodig hebben, maar die op school wel voldoende presteren.
  • Leerlingen die verder goed zelfstandig kunnen werken.

Meld je hier aan