Bij Het Studiehuys laten wij bij voorkeur het lesgeven over aan school. Ons team richt zich op het voor iedere individuele leerling vinden van de optimale wijze om de lesstof te beheersen. Om dit resultaat te bereiken werken wij in de huiswerkbegeleiding met een team van HBO- of Universitair opgeleide (Ortho-)Pedagogen of ontwikkelingspsychologen.

Neem vooral eens de tijd om op onderstaande foto’s van onze teamleden te klikken en overtuig u zelf van het relevante opleidingsniveau maar ook de werk- en levenservaring van de verschillende begeleiders binnen Het Studiehuys.

Caroline Swart-Wijffels

Vestiging: Doorn, Driebergen
Aanwezigheid: 5 dagen in Doorn

Caroline studeerde Engels en Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2000 is zij werkzaam geweest binnen verschillende huiswerkinstituten. Dit inspireerde haar tot het oprichten van Het Studiehuys in 2011.

Pien de Kempenaer

Vestiging: Doorn
Aanwezigheid: 4 dagen in Doorn

Pien studeerde Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie heeft ze met haar gezin in verschillende delen van de wereld gewoond. Haar volwassen zoons hebben beide op het Revius gezeten. Ze werkt sinds 2011 bij het studiehuys als studiecoach in Doorn.

Susanne Klaver

Vestiging: Doorn
Aanwezigheid: 5 dagen in Doorn

Susanne studeerde Pedagogiek aan de Universteit Utrecht. Susanne heeft haar Middelbare School achtereenvolgens op Revius Wijk en Revius Doorn gedaan. Ze werkt sinds 2015 bij het Studiehuys als studiecoach in Doorn

Gemma Beelaerts van Blokland

Vestiging: Doorn
Aanwezigheid: 4 dagen in Doorn

Gemma studeerde Rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens is zij 16 jaar in Amsterdam als juriste werkzaam geweest op verschillende advocatenkantoren. Haar 3 volwassen kinderen hebben allen het tweetalig Gymnasium op het Revius Lyceum volbracht. Ze werkt sinds 2012 bij Het Studiehuys als studiecoach in Doorn.

Willemijn Overgoor

Vestiging: Driebergen
Aanwezigheid: 3 dagen in Driebergen

Willemijn studeerde Engels aan de Universiteit Utrecht. Willemijn is naast haar activiteiten bij het Studiehuys loopbaanadviseur. Ze werkt sinds 2017 bij het Studiehuys als studiecoach in Driebergen.

Mirjam Stuart

Vestiging: Driebergen
Aanwezigheid: 3 dagen in Driebergen

Mirjam studeerde Logopedie in Utrecht en specialiseerde zich daar in ADHD. Haar volwassen kinderen hebben allen de Middelbare School op het Revius volbracht. Ze werkt sinds 2012 bij het Studiehuys als studiecoach in Driebergen.