Brugklas: hulp of zelf doen?


Iedere brugger is een onbeschreven blad. Vol enthousiasme stappen 12-jarigen de
middelbare school binnen met de belofte van een nieuw leven met een nieuwe omgeving,
nieuwe klasgenoten, een nieuwe manier van naar school gaan en ook meer vrijheid bij de
indeling van hun dag.
Ja, vanaf de eerste dag van de brugklas wordt van leerlingen verwacht dat ze zelfstandig
thuis aan de slag gaan met huiswerk. In het begin doen de meesten dit ook braaf. Ze kijken
een keer naar woordjes of ze proberen wat wiskunde te maken. Vaak gaat dit met wisselend
succes, want hoe doe je dat eigenlijk allemaal?
Natuurlijk is er een groep leerlingen die zich prima redt, die veel van de executieve functies
beheerst waarbij in eerste instantie doelgericht gedrag, taakinitiatie en volgehouden
aandacht zonder de schoolse omgeving een grote rol spelen. Maar ook nauwkeurigheid,
planning, organisatie en reflecteren op eigen werk, zijn vaardigheden die in zeker mate
ontwikkeld moeten zijn voor een succesvolle opstart op de Middelbare School.
Huiswerkbegeleiding kan uitermate geschikt zijn voor leerlingen van wie duidelijk is dat
studievaardigheden wellicht nog niet zodanig ontwikkeld zijn dat alles vanzelf gaat. Juist de
intelligente leerling die op de basisschool met gemak op niveau scoorde, kan vastlopen
zonder de duidelijke structuur van leerkracht en school.
Grote problemen kunnen voorkomen worden door vanaf september een aantal maanden
onder begeleiding de uitdagingen van de brugklas aan te gaan. Later in het jaar kan nog
veel worden rechtgebreid, het direct aanleren van een studiehouding kan echter maar één
keer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *