Caroline Swart-Wijffels

Caroline Swart-Wijffels heeft ruime ervaring met het begeleiden van ouders in hun zoektocht naar passend onderwijs voor hun kind. Deze ervaring start bij de persoonlijke ervaring met een langdurig zieke zoon en het maatwerktraject dat daaruit volgde. Hierdoor was ze genoodzaakt om zich te verdiepen in de (on)mogelijkheden van de Wet passend onderwijs. Ook het gegeven dat Caroline ervaringsdeskundig HB’er is, geeft haar kennis van zaken met betrekking tot passend onderwijs. Tenslotte blijkt de diversiteit van hulpvragen voortkomende uit de huiswerkbegeleiding een onuitputtelijke bron om kennis te vergaren over passend onderwijs. Sinds de start van het Studiehuys ondersteunt Caroline met haar verworven kennis ouders die voor het eerst kennismaken met deze wet.

Advies bij Wet Passend Onderwijs

Advies

Als blijkt dat een kind een passend onderwijs traject ingaat, komt er veel op ouders af. Alhoewel school hiervoor budget beschikbaar heeft, blijkt het niet altijd eenvoudig om het meest passende traject in te zetten. Dit is geen onwil, maar meestal afhankelijk van de mogelijkheden die school beschikbaar heeft. Daarnaast is ook bij scholen de reikwijdte van de mogelijkheden die de Wet passend onderwijs biedt vaak onbekend.

Op het moment dat school binnen de beschikbare mogelijkheden zoekt voor maatwerk, is het ineens aan ouders om als gesprekspartner alternatieven aan te dragen. Dat is niet alleen een grote verantwoordelijkheid, maar vraagt ook een snelcursus. Caroline kan hierin optreden als wegwijzer, vraagbaak en eventuele ondersteuning bij het voeren van gesprekken.

Afspraak maken